Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2

บริษัท ลี้เงี๊ยบเส็ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่  9 ก.ค. 2494  โดยคุณพิจิตร เผ่าวนิช  ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล  ท่านได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องจึงได้ก่อตั้ง บริษัท ลี้เงี๊ยบเส็ง จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์คือ  เป็นผู้ผลิต  นำเข้า  และจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมครบวงจร

บริษัท ลี้เงี๊ยบเส็ง จำกัด ได้ให้บริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเชื่อถือได้มาเกือบ  60 ปี โดยทางบริษัท ฯ  ตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นที่ตั้งสูงสุด  จึงยึดหลักในการนำเข้าและผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ  ราคายุติธรรม  โดยใช้ระบบการผลิตที่ทันสมัย  และเทคโนโลยีชั้นนำที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถแปรรูปและเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ปัจจุบันบริษัท ฯ จำหน่ายสินค้าให้กับ บริษัท  ห้างร้าน  โรงงานอุตสาหกรรม และร้านค้าต่าง ๆ โดยมีลูกค้าทั่วประเทศไทย

สินค้าของทางบริษัท ฯ  เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมทุกชนิด  ยกตัวอย่างเช่น  อุตสาหกรรมอาหาร, ปูนซีเมนต์, ปิโตรเคมี, โรงงานน้ำตาล, โรงงานกระดาษ, โรงสีข้าว, อุตสาหกรรมการเกษตร, ชิ้นส่วนยานยนต์, วัสดุตกแต่ง ฯลฯ

เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพองค์กร  ให้แข็งแกร่งและยั่งยืน  บริษัท ฯ  มีนโยบายในการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ  โดยเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าที่เป็นที่ยอมรับและเป็นแบรนด์ระดับโลก  เช่น:

  • แผ่นเรียบสแตนเลสจาก ACERINOX
  • ปะเก็นยี่ห้อ KLINGER, TESNIT
  • เกจ์วัดแรงดันและเทอร์โมมิเตอร์ยี่ห้อ TK, HYODA
  • ปะเก็นเชือก, ยางชนิดต่าง ๆ และฉนวนกันความร้อนยี่ห้อ FB
  • ปะเก็นกระดาษ(ปะเก็นหนัง)ยี่ห้อ FLEXOID
  • แท่งแก้วและแผ่นแก้วกลมดูระดับของเหลว ILMADUR

บริษัท ลี้เงี๊ยบเส็ง จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัท ฯ เป็นอย่างดี ทางบริษัท ฯ จะยืดมั่นในความซื่อตรงและจะพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น  เพื่อมุ่งเน้นความเป็นเอกภาพโดยผสานศักยภาพของพนักงานและผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในธุรกิจผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมครบวงจร ผนึกรวมเป็นความพร้อมที่ก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคงเพื่อตอบแทนความกรุณาที่ทุกท่านมีให้กับบริษัท ฯ เป็นอย่างดีตลอดมา

Copyright 2008@ Lee Ngiab Seng